Powiatowe Święto Ludowe


    W wydarzeniu, które odbyło się w miejscowości Biszcza - Żary udział wzięli m.in. starosta powiatu biłgorajskiego Marian Tokarski, poseł do Parlamentu Europejskiego Eugeniusz Bratkowski, poseł Genowefa Tokarska, przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Późniak, czy przewodniczący Rady Miasta Biłgoraj Marian Klecha. Obecni byli także radni i wójtowie gmin z powiatu biłgorajskiego.
- Cieszę się, że tak licznie po raz kolejny spotykamy się na Państwowym Święcie Ludowym. Święto to na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń politycznych od 1931r. po połączeniu się partii chłopskich w jedno stronnictwo ludowe. Już od 82 lat Święto Ludowe jednoczy tych, którym na sercu leży dobro ojczyzny - mówił witając gości starosta powiatu biłgorajskiego, a zarazem przewodniczący powiatowych struktur PSL Marian Tokarski, zaznaczając, że spotkanie to ma zamanifestować solidarność społeczną.
Korzeni Święta Ludowego można dopatrywać się już w czasach Powstania Kościuszkowskiego. - Bohaterska postawa chłopów w tym powstaniu nadała mu kierunek i charakter na kolejne lata. Nasze święto zawsze miało wymiar patriotyczny, manifestujący i domagający się praw społeczeństwa. Sensem tego święta były starania o sprawiedliwą i wolną Polskę. To święto rolników i tych wszystkich, którzy na co dzień wspomagają ich trud swoją wiedzą, mądrą radą i życzliwą opieką. Dzisiaj, gdy w kraju i na świecie panuje kryzys gospodarczy, te narodowe siły się jeszcze bardziej potrzebne - mówił dalej Tokarski.
List do uczestników uroczystości skierował nieobecny marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman. Odczytał go z-ca dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Artur Habza. - Święto Ludowe ma piękną i długą tradycję. Obecnie w dobie globalizacji i rozkwitu kultury masowej, zanikającego patriotyzmy, niezwykle istotne jest, by wskazywać młodemu pokoleniu, że trzeba pielęgnować prastare obyczaje, bo są one częścią naszej narodowej tożsamości - napisał wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Podczas uroczystości nie zabrakło występów artystycznych, zaprezentowały się koła gospodyń wiejskich, Zespół Śpiewaczy z Rudy Solskiej, był także pokaz akrobacji rowerowych w wykonaniu Piotra Sońty. Dla gości grała też strażacka orkiestra dęta z Potoka Górnego. Wystąpił również Zespól Tańca Ludowego "Tanew".
Projekt i wykonanie: WebVisage
Alicja - Centrum Turystyki Wiejskiej
Gliny 7
23-415 Księżpol
tel.: 84 641 69 85
tel. kom.: 603 220 999