Okolice


        Powiat biłgorajski położony jest w południowej części województwa lubelskiego, na pograniczu Wyżyny Lubelskiej, Roztocza i Kotliny Sandomierskiej. Wśród mezoregionów geograficznych Ziemi Biłgorajskiej możemy wyróżnić Wyniosłość Giełczewską, Padół Zamojski, Roztocze Zachodnie, Roztocze Środkowe, Równinę Biłgorajską i Płaskowyż Tarnogrodzki. 

     Charakterystyczną cechą środowiska przyrodniczego powiatu biłgorajskiego jest znaczne zróżnicowanie na stosunkowo małej powierzchni. Wynika to z położenia tego obszaru w dwóch strefach krajobrazowych - Obniżeniu Podkarpackim i Pasie Wyżyn. Terenem atrakcyjnym pod względem krajobrazu jest Roztocze. Wiąże się z tym duża różnorodność środowiska przyrodniczego: występują tu duże kompleksy leśne, wąwozy erozyjne z głębokimi suchymi dolinami, doliny rzeczne oraz torfowiska. Zróżnicowanie krajobrazu to nie wątpliwie walory do wykorzystania w rozwoju turystyki. 

       W celu ochorony najceniejszych walorów przyrodniczych i krajobrazowych utworzono tu Roztoczański Park Narodowy i cztery parki krajobrazowe: Krasnobrodzki Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej, Park Krajobrazowy Lasy Janowskie oraz Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy. Prócz tego znajdują się trzy rezerwaty: Rezerwat  Krajobrazowy Puszczy Solskiej, Rezerwat Krajobrazowy Szum i Rezerwat Torfowiskowy Obary, a także szereg różnych turystycznych szlaków pieszych i rowerowych. Na terenie powiatu biłgorajskiego znajduje się także wiele cennych zabytków architektury i budownictwa, a także liczne stanowiska archeologiczne. 

       Do kolejnych atrakcji w naszym regionie możemy zaliczyć spływy kajakowe po Tanwi, które dają nam niewątpliwie wspaniałe przeżycie, niezapomniane chwile obfitujące w kolejne barwne obrazy, nieoczekiwane rzeczne zasadzki, które po ich pokonaniu zapadają w naszą pamieć. Tanew kończy swój bieg w Ulanowie. Jej wody są dopływem rzeki San.  

 

Zapraszamy do zwiedzania naszego regionu.

Fot: LOT Roztocze 
Projekt i wykonanie: WebVisage
Alicja - Centrum Turystyki Wiejskiej
Gliny 7
23-415 Księżpol
tel.: 84 641 69 85
tel. kom.: 603 220 999