Dzień Kobiet 18.02.2012


 

Dzień Kobiet u Alicji
W tym roku kobiety, które spotkały się w ostatnią sobotę (18 lutego) w Centrum Turystyki Wiejskiej "Alicja" w Glinach, miały okazję połączyć ostatki ze świętowaniem nadchodzącego Dnia Kobiet. Był wykwintny poczęstunek, lampka wina i zabawa do białegorana.

Już po raz trzeci spotkały się kobiety w gospodarstwie agroturystycznym Alicji Czarnej w Glinach. Tradycyjnie na spotkaniu była obecna poseł Genowefa Tokarska, która odwiedzała te gościnne strony, jeszcze pełniąc funkcję wojewody lubelskiego.

Po przywitaniu zebranych gości, a w tym roku były to panie z Urzędów Gmin w TereszpoluŁukowejKsiężpolu, pracownicy Banków Spółdzielczych w Łukowej i w Biszczy oraz członkowie stowarzyszeń "Inicjatywa" oraz Przyjaciół Ziemi Biskiej, głos zabrała poseł Tokarska. Wspomniała ona o swojej pracy w Sejmie i o aktualnych tematach obrad. Jednym z nich jest tworzona obecnie ustawa emerytalna, a temat, który dotyczy bezpośrednio kobiet, to granica wieku emerytalnego. Genowefa Tokarska poinformowała, że pięć chętnych kobiet z powiatu biłgorajskiego może uczestniczyć w konsultacjach społecznych, które odbędą się w najbliższych dniach w parlamencie. Wystarczy zgłosić się do biura poselskiego posłanki, a mieści się ono w Biłgoraju, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino.

Kolejny wątek, który poruszyła poseł Genowefa Tokarska, dotyczył zdrowia kobiet. Jego istotnym elementem są badania profilaktyczne. Badania cytologiczne i mammograficzne będzie można wykonać także w Biłgoraju, w specjalnie przystosowanym do tego celu mammobusie. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, mammobus może przyjechać do każdej miejscowości powiatu. Ponadto jest możliwość zorganizowania szkolenia na temat zdrowia i roli badań profilaktycznych.

Posłanka zaproponowała, aby w Glinach zorganizować kolejne spotkanie, podczas którego kobiety mogłyby porozmawiać na tematy, które dotyczą różnych dziedzin życia i omówić nurtujące je problemy. Byłoby to spotkanie "polityczne", podczas którego można wypracować postulaty ważne dla kobiet powiatu biłgorajskiego.

Następnie odczytany został list prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej. Posłanka do Parlamentu Europejskiego mówiła w nim o zwiększającej się roli kobiet w życiu społecznym i życzyła wszystkim zebranym paniom miłej zabawy.

Te słowa podsumowały oficjalną cześć spotkania, a potem była już tylko dobra zabawa. Liczymy, że kobiece spotkania u Alicji staną się tradycją i będą okazją do spotkania się kobiet aktywnych nie tylko z okazji Dnia Kobiet.
Projekt i wykonanie: WebVisage
Alicja - Centrum Turystyki Wiejskiej
Gliny 7
23-415 Księżpol
tel.: 84 641 69 85
tel. kom.: 603 220 999